6.1

عضویت در باشگاه مشتریان بقاء

باشگاه مشتریان شرکت بقاء چیست؟

شاید شما از خود بپرسید باشگاه چیست؟ یا چه کاری انجام می دهد؟ چرا باید عضو باشگاه شویم؟ در ابتدا بهتر است معنای واژه باشگاه را با هم بررسی نماییم. طبق لغت نامه دهخدا باشگاه محلی خاص جهت اجتماع گروهی از مردم به منظور و هدفی مشخص است.

پس با توجه به معنای واژه باشگاه می توان یک باشگاه مشتریان را محلی برای اجتماع مشتریان یک شرکت به منظور اهداف معینی دانست. اما این هدف یا اهداف معین چیست؟ هر شرکتی چه تولیدی و چه خدماتی میتواند اهداف متفاوتی را بنا به اهداف شرکتش تعریف و تبیین نماید.صنایع غذایی بقاء نیز در راستای اهداف شرکت خود که همانا مشتری مداری و توجه خاص به مشتریان خویش است به راه اندازی باشگاه مشتریان اقدام نموده است.

اهداف کلی باشگاه مشتریان شرکت بقاء

ایجاد محیطی جهت گردهم آمده مشتریان محصولات یا طرفداران شرکت بقاء می باشد. باشگاه می تواند در ایجاد محیطی جهت همفکری و تبادل نظر میان اعضاء و مدیران نقش مهمی را بازی کند، همچنین یکی از مهمترین اهداف باشگاه شناخت مشتریان و مصرف کنندگان محصولات بقاء از طرف شرکت می باشد تا با برنامه ریزی دقیق بتوان در آینده برای و وفادارترین مشتریان امتیاز ویژه ای در نظر گرفته شود.

چه کسانی می توانند عضو باشگاه مشتریان شوند؟

تمامی مردم ایران چه کوچک و چه بزرگ، شاغل و خانه دار، دانش آموز و معلم و همه و همه، حتی کسانی که مشتریان محصولات بقاء نیستند، اما از طرفداران و دوستداران برند بقاء می باشند، می توانند عضو باشگاه شده و به اعضای خانواده بزرگ بقاء بپیوندند.                                                                                              

باشگاه مشتریان بقاء

در صورت تمایل به عضویت لطفا فرم عضویت در باشگاه را تکمیل فرمایید.