manshore takrim

منشور تکریم به مشتریان

این منشور با عنایت به مبنای اعتقادی و اخلاقی و به منظور تثبیت رفتار شغلی مطلوب تدوین گردیده است تا علی رغم تفاوت در اندیشه ها و دیدگاه ها به ایجاد هماهنگی و وحدت بین کارکنان و نیز جلب رضایت هر چه بیشتر مشتریان منجر گردد. لذا کارکنان شرکت آرمان گلدشت بر باورهای ذیل هم پیمان بوده و نهایت تلاش خویش را جهت نیل به این اهداف به کار خواهند بست.

 1. نظر به اینکه نظم وانضباط بیانگر ایمان واعتقاد به ارائه خدمات است، در حفظ انضباط اداری کوشا باشید.
 2. هیچگاه اجازه ندهید تلفن برای مدت طولانی زنگ بزند، زیرا شخصی که در طرف دیگر تماس است از انتظار ناراحت شده و طبیعتاً در رفتار با شما تاثیر خواهد داشت.
 3. اگر اتاق محل کار شما جایی است که مشتری مراجعه میکند در ساعات اداری اتاق را خالی نگذارید و در صورت ضرورت برای انجام کار، فردی را معین نماید تا کارشان را انجام دهد.
 4. به صحبتهای مشتری همدلانه و کامل گوش کنید اگر مورد مربوطه به وظایف شما ارتباط ندارد. مشتری را به کسی راهنمایی کنید که به او مربوط می شود.
 5. از انتقادات و پیشنهادات مشتری در تغییر روش و اصلاح رفتارها استقبال کنید.
 6. ضمن امانت داری و حفظ اسرار مشتری رفتاری عاری از تبعیض با مشتریان داشته باشید
 7. همیشه با خوشرویی و باظاهری آراسته و مرتب درمحل کار حاضر شوید. درست بایستید و بشینید و در زیبایی و تمیزی محل کار و میز کار خود توجه نمائید.
 8. کوشش کنیم با رفتار پسندیده محترمانه و منطقی، از  سازمان و نام خود ذهنیتی خوب در مشتری ایجاد کنیم.
 9. هیچگاه با همکار خود در زمانی که مشتری مراجعه کرده و یا شما به مشتری مراجعه کرده اید و یا پشت تلفن قصد صحبت با شما را دارد حرف نزنید.
 10. همیشه نسبت به مشتری صبور باشیدو زمان کافی برای ادای توضیح به آنان بدهید و اگر قادر به حل مشکل ایشان نیستید او را به شخصی هدایت کنید که میتواند به ایشان کمک کند. در صورت لزوم می توانید تلفنی با همکارتان هماهنگ کنید تا کار ایشان سهل تر و سریعتر انجام شود.
 11. در راستای انجام وظایف، دانش و مهارت خود را ارتقا داده و برای ایجاد نگرش مثبت در مشتری کوشا باشید.
 12. با استفاده بهینه از امکانات و منابع شرکت ، در حفظ اموال و پرهیز از اسراف و تبذیر کوشا باشیم.
 13. مدیران و کارکنانی که بیشترین سطح رضایتمندی و کیفیت خدمات را برای مشتریان فراهم نمایند، شناسایی شده، و مورد تشویق و تقدیر قرار خواهند گرفت.

پس بیاییم بخاطر یکدیگر و اصلاح فرهنگ ، به مشتریان خود ارج نهیم زیرا همه ما در جای دیگری مشتری هستیم.