کارخانه : آذربایجان شرقی - تبریز - کیلومتر 3 اتوبان سهند - جاده وادی رحمت - شهرک صنعتی ، فناوریهای پیشرفته( تبریز4)-بعد از فلکه دوم قطعه سوم شرکت آرمان گلدشت (صنایع غذایی بقاء)

95 599 342 41 98+

tel-01

96 599 342 41 98+

tel-01

P.O Code: 53 64 19 51 64

tel-01

P.O Box: 53 615 356

tel-01

Email: info@baghaa.com